2 years ago

Đông trùng hạ thảo đâu thật, đâu giả

Xét nghiệm giám định Đông trùng hạ thảo là gì? Hiện tượng thật giả tràn read more...

2 years ago

XÉT NGHIỆM ADN ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO

Để phân biệt chắc chắn Đông trùng hạ thảo Thật - Giả chỉ có cách xét nghiệm ADN là chính xác nhất, PHƯƠNG PHÁP XÉT NGHIỆM read more...

2 years ago

TRUNG TÂM XÉT NGHIỆM ADN ĐỘNG VẬT HÀNG ĐẦU VIỆT NAM LOCI

Với sựu đầu tư hệ thống labo tiên tiến, hiện đại, nhân viên là những chuyên gia đầu ngành, kĩ năng thuần thục về vấn đề di truyền cùng với sự mở rộng hợp tác quốc tế ngày càng sâu r read more...